Фирма “EЛФЕ” ЕООД е създадена през 2006г. в град Твърдица.

Предметът на дейност е проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на кабелни разпределителни мрежи, доставка и разпространение на интернет. През 2006 г беше изградена оптична мрежа в гр. Твърдица, по която телевизионният сигнал се доставя до абонатите в целия град. В резултат рязко се подобри качеството на подавания сигнал и надеждността на системата. През 2007г. и 2008г. бяха изградени допълнителни оптични линии за кабелн телевизия и интернет. Днес всеки абонат на кабелна телевизия в гр. Твърдица може да получава сигнал с качество, сходно с качеството на цифрова телевизия. Имаме и информационен канал, по който текат местните новини и информация от региона. 

ЕЛФЕ ЕООД има изградена подземна оптична мрежа от с.Тулово обл.Стара Загора до гр. Твърдица обл.Сливен.

 

 Фирмата е главен доставчик на интернет на територията на Община Твърдица. От 2007 година ние присъстваме неизменно на пазара и до сега сме най-добре представения доставчик в град Твърдица. Наши абонати са общински администрации, общински служби, държавни и общински учреждения, читалища, предприятия, фирми, училища, болници, лекари, частни абонати.

   ЕЛФЕ ЕООД предлага аналогова и цифрова телевизия по кабел в гр. Твърдица . Фирмата предоставя свързаност към Интернет в гр.Твърдица-ПОН и ЛАН ,гр.Гурково-ПОН  и с. Конаре-ПОН.

      През лятото на 2016год. беше изградена ПОН мрежа за жилищните блокове в центъра на Твърдица. По едно оптично влакно до абонатите се предлага телевизия и интернет. По същия начин , от 2018г. , се предлагат услугите Интернет и телевизия в кварталите "Запълски" , "Влашка махала" , "Ваел" и улица "Кутра".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица за скоростта на услугите към абонатите